top of page
Search

Årsmøtet 2021

Tusen takk til alle som møtte på årsmøte 17.02!Årsmøteprotokoll vert sendt ut når denne er signert.

Styret:

I år var Erlend Indrearne og Fred Ingar Somby på val, desse stilte ikkje til gjenvalg.

Vi vil takke begge to for ein fantastisk innsats!


Daniel Garden vart attvald som styreleiar.

Eskil Pedersen og Jørn Håskjold vart valgt inn i styret, velkommen!

123 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page