Search

Dugnad på Olaselet frå onsdag 24. august.

Vi planlegg ein dugnad på Olaselet kommande veke og ønsker gjerne hjelp med stort og smått. Har du moglegheit til å bidra ein av dagane inn mot helga ønsker vi at du tar kontakt med Sindre Dimmen(messenger/tlf 99696853), som har tatt på seg ansvaret med organisering. Sindre er på Olaselet frå onsdag-fredag, og det er derfor moglegheit til å bidra ein av dagane eller alle tre. Ta kontakt!


Følgjande ting står på planen for utbedring:

- Ved hogst

- Ny kjøkkenbenk

- Bålgrue

- Grundig nedvask av hytta

- Ny dørstokk og luka i golve.

- Mogleg utskiftning av vindauge og flytting av ein vegg inne ( skal sjekkast opp med eier om behov)


Det blir òg moglegheit for ein kaffi kopp eller to;) Føler du for å bidra er det med andre ord noko å gjera for ein kvar, enten det er snikkararbeid, vasking eller vedhogst.

90 views0 comments