Search

Informasjon om lysbildesamlinga på Standalhytta 2022

Vi ynskjer å halde lysbildesammlinga slik ho er sett opp frå 5. - 6 februar. I år fører dette med seg nokre retningslinjer sidan vi står i ein pandemi. I første omgang ber vi om bidrag frå dei som vil dele bilete og klatrehistorier med eit tilbakeblikk på 2020-2021. Vi ber derfor om at dei som ynskjer å dele, sender ein mail til drift@sunnmorsk-klatreklubb.no (Øyvind Festø). Skriv ei kort skildring av kva du ynskjer å vise under lysbildesamlinga. Alle er velkommene til å dele sine klatrehistorier og bilete, men om det vert mange interesserte må vi gjere ei utsiling :)


Vi opnar ikkje for påmelding endå! Meir informasjon om påmelding og organiering vil kome den næraste tida. Grunnen til det er at vi vil prøve å få gjennomført med dagens smittevernreglar. -Med dette fører omsyn til antall menneske vi kan ha i lokalet og avstandskrav utan tilviste sitteplassar.

Frå tidlegare veit vi at dette er eit populært arrangemet, og at det har vore stor etterspørsel etter å delta Vi jobbar med å lage ein plan for gjennomføringa så vi kan halde smittevensreglene og gjennomføre arrangementet. Vidare informasjon om påmelding vil derfor kome på heimesida og facebooksidene snart.

226 views0 comments