top of page
Search

Justeringar på Hide/Blåfjell

Tore Lundberg har gjort nokre justeringar på feltet for å få ei meir konsistent borrebolt-plassering (bb), og betre og tryggare liner.


Introsvaet si bb-rekke er lagt litt til venstre i midtpartiet, og siste bb flytta til venstre.


Sjekketrikset sine 2 nederste bb er flytta litt nedover.


Børre kenguru sin nederste bb er flytt litt nedover (original bb skal fjernast; er pt flat)


Svar magi sine 2 nederste bb er flytta litt nedover.


Postmannen har fått ny start til venstre for lause flak; dvs 4 nederste bb er flytta 2m til venstre.


74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page