top of page
Search

Klatrehallen i Volda - vi senkar maks antal personar til 25

Tidlegare har maks antal personar i klatrehallen i Volda vore 30 stk. Dette er grunna smittevernshensyn. Vi har prøvd dette ei stund og det viser seg at 30 stk er altfor mange til å klare å halde 1 meters avstand.


Vi senkar derfor maks antal personar til 25 stk. Endringa trer straks i kraft på bookingsida også.


Vil også minne alle på kor viktig det er at ALLE registrerar besøket sitt på https://sunnmrskklatreklubb.makeplans.no/

Sida vil gi beskjed dersom det er meir enn 25 stk i klatrehallen, men dette fungerer ikkje som det skal viss ikkje ALLE brukar registreringssida.
83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page