top of page
Informasjonskapslar (cookies)


Informasjonskapslar kan vere til stor hjelp og gi ei betre brukaroppleving. Sunnmørsk Klatreklubb brukar informasjonskapslar på heimesida si.


Samtykke
Ved å nytte vår nettside samtykker du til at vi kan etterlate informasjonskapslar i nettlesaren din. Dei fleste moderne nettlesarar (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapslar automatisk. Dersom du ønskjer å deaktivere informasjonskapslar for din nettlesar, kan du gjere dette via nettlesaren sine sikkerheitsinnstillingar.  Sjå korleis lenger nede i teksta.

 
Kva er ein informasjonskapsel?
En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er ei tekstfil som lastast ned og vert lagra på datamaskina når du besøkjer ein nettstad. Informasjonskapselen kan nyttast til å lagre tidlegare brukarinnstillingar, registrere kva sider du besøkjer og kva val du gjer medan du brukar dei.


Kva brukar Sunnmørsk Klatreklubb informasjonskapslar til?
SKK nyttar aldri informasjonskapslar til målretta reklame eller for å kartlegge einskilde personar sine aktivitetsmønster eller anna informasjon som vil kunne krenke personvernet. SKK brukar informasjonskapslar til å betre farta og ytinga til nettstaden og til å samle statistikk over bruken av nettstaden.


SKK si heimeside nyttar tenesta Wix til nettlagring. Wix vil derfor få tilgang til din bruk av vår nettstad, inkludert IP-adressa di.
På grunn av dagens situasjon med ein global covid19-pandemi nyttar SKK plattforma Make Plans for timebooking i klatrehallane våre. Ved bruk av booking via www.makeplans.no vil opplysningane dine lagrast av Make Plans. Det er frivilleg å oppgi personopplysningar til Make Plans.


Slik kan du slette informasjonskapslar
Ønskjer du å slette informasjonskapslane dine eller sjå til at det ikkje vert lagra fleire, kan du endre innstillingane i nettlesaren din.

 

Google Chrome


•    Korleis slette eller hindre informasjonskapslar i Chrome

Internet Explorer


•    Korleis slette eller hindre informasjonskapslar i Internet Explorer

Firefox


•    Korleis slette eller hindre informasjonskapslar i Mozilla Firefox

Safari


•    Korleis slette eller hindre informasjonskapslar i Safari
 

bottom of page