Ofte stilte spørsmål

Klatrehallane

Er det lov å bruke klatrehallane mens ein ventar på nøkkelkortet sitt?


Dersom du blir med eit medlem som har tilgang kan du bruke klatrehallen medan du ventar på nøkkelkort. De må sjølv ta ansvar for å følge reglane til klatrehallane.
Korleis får eg tak i nøkkelkort?


For å få tak i nøkkelkort må personen det står på ha brattkort samt betalt hallavgift og SKK-medlemskap. Deretter må ein sende oss ein epost på kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no for bestilling. Nøkkelkort koster 100kr.
Kva kostar det å leige klatrehallen?


Ein kan ikkje leige klatrehallen, men dersom de er ein gruppe som ønsker å klatre utanom drop in tid kan de leige vakt.
Vi har 2 alternativ:
- 300 kr per time per vakt. Drop in pris per person. 100kr utan utstyr, 130 inkl. utstyr. - 300 kr per time per vakt. 1000kr for utstyr heile dagen.

Dersom de ønsker å leige vakt, les meir her
Kva tid er det ope for publikum?


Vi har drop in tid:
Klatrehallen i Volda: mandag og onsdag 1700-2100
Klatrehallen i Ørsta: tirsdag og torsdag 1700-2100
Kva tid går det brattkortkurs?


Vi arrangerar brattkortkurs jamnleg. Følg med på heimesida vår, under "kurs" for informasjon om komande kurs.
Har de barne-/ungdomsklatring?


Vi har per dags dato tre ungdomsgrupper. "5+" er ei gruppe for dei som går frå 5.klasse til 7.klasse på borneskulen. "8+" er to grupper. Desse gruppene er for ungdommar som går i 8.klasse og oppover til og med vidaregåande. Kontakt driftskoordinator Øyvind Festø på drift@sunnmorsk-klatreklubb.no for informasjon om plass.

Vi søkjer foreldre/trenarar som kunne tenkje seg å starte barnegrupper og ungdomsgrupper - både i Ørsta og i Volda. Ta kontakt med styret ved interesse!
Er det eige medlemskap for kvar klatrehall?


Når ein betalar medlemskap og treningsavgift får ein tilgang til begge klatrehallane våre!
Kan eg låne utstyr i hallen?


De kan låne klatresele, sko, taubrems, karabin med meir under drop in tidene til klatrehallane. Leige av utstyr kostar 30 kr og må leverast tilbake før du forlet hallen.
Kan personar under 18 år buldre utan føresette til stades?


Personar under 18 år men over 14 år må ha føresette si tillating til å bruke klatrehallen. Barn under 14 år kan berre klatre med vaksne til stades.
Får klatrehallen i Ørsta eller Volda autobelay snart?


Klatrehallen i Ørsta: Utforminga på lokala til klatrehallen i Ørsta gjer det mogleg for uvedkomande å kunne kome seg inn i hallen frå andre delar av Ørstahallen. Derfor er det ein sjans for at barn eller vaksne kan kome til å få tilgang til autobelayen utan tilsyn, dette kan potensielt medføre ulykker. Andre praktiske løysingar er diskutert, men vi har ikkje funne ei trygg nok løysing enda. Vi tek imot tips dersom nokon skulle tenke ut noko. Klatrehallen i Volda: Det er for tidleg å sei om vi får autobelay til Volda, men det er til vurdering. Vi legg ut informasjon når vi veit meir.
Kan eg bli vakt?


SKK held publikumsope (drop-in) 4 dagar i veka i hhv Ørsta og Volda. Vaktene bemannar hallane, sikrar klatrarar og tek seg av utleige av utstyr m.m.
For å verte vakt må du ha brattkort og vere medlem av SKK. Kontakt vaktansvarleg om du er interessert.

Medlemskap

Eg har betalt medlemsskap. Korleis får eg tak i medlemskortet mitt?


Bevis på medlemskap i SKK finner du på din side på minidrett.no
Er det mogleg å få støtte til å arrangere klubbtur for medlemmar?


Ja, det er mogleg å få støtte til å arrangere klubbtur for medlemmar. Har du eit ønske om dette, send ein mail til kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no, så vil forslaget ditt verte vurdert.
Korleis bli medlem av styret?


Ein må vere medlem av SKK for å kunne vere medlem av styret.
Eg vil gjerne ha medlemskap for berre einskilde månader. Korleis får eg det?


Ein kan desverre ikkje kjøpe medlemskap for berre einskilde månader. Medlemskapa følger kalenderåret, enten heilårsmedlemskap eller halvårsmedlemskap som går enten frå 01.01-30.06 eller 01.07-31.12. Medlemskapet gjelder altso ikkje frå kjøpsdato.
Kan ein låne buldrematte ?


Ja. Medlemmar av SKK kan låne buldrematte frå klatrehallen i Ørsta. Alt utlån må skrivast opp.
Korleis får eg tak i nøkkelen til Ola-selet?


Kontakt Sondre Pedersen, sjå meir info under "medlemstilbod" på heimesida.