top of page
Leige av klatrehallane

Sunnmørsk Klatreklubb ønskjer å ha eit best muleg tilbod til medlemmane og leiger difor ikkje ut klatrehallane. Men dersom de er ei gruppe som vil klatre ein dag det ikkje er drop-in, er det muleg å leige betjent tid.

 

 Dette betyr at det kjem ei vakt som er tilstades og kan hjelpe til med å finne utstyr og å sikre. Medlemmar i klubben vil framleis ha tilgang til veggane.


På dagtid i vekedagane er det skulane som har prioritet på klatrehallane, og vi kan difor ikkje ta imot grupper dersom skulane har behov for å bruke fasilitetane.300 kr per time per vakt.

Drop-in pris per person (100 kr utan utstyr og 130 kr inkludert utstyr).

Ønskjer du å leige vakt? 
Ta kontakt på mail: sunnmorskklatreklubb10@gmail.com

 


Merk e-posten "Leige av vakt"

Vi treng følgjande informasjon:

  • 
Namn på kontaktperson

  • 
Dato og klokkeslett

  • Kva hall som er ønskjeleg (Ørsta eller Volda)

  • 
Antal timar

  • 
Antal deltakarar

  • 
Antal instruktørar som er ønskjeleg

  • 
Gi beskjed om det er nokon i gruppa som har brattkort. (Desse må framvise brattkortet før dei får lov til å sikre).


 

_DSC5378.jpg
bottom of page