top of page
Kruttønnen, Molladalen.png
Molladalen

Molladalen - ein grøn og vakker dal omkransa av kvasse tindar og pinaklar. 

Molladalen blir rekna for å vere ein av dei beste stadane i Noreg for å klatre bratte rissruter. Klatrina her er noko for seg sjølv: taggane og pinaklane stikk ut frå jordskorpa som knivar. 

Kristoffer Randers, beskriv Molladalen slik:

"Fra Molladalen på baksiden løper den opp i en endeløs rekke av stifter og nåler, yrende som tårnvrimmel fra Milanos Domkirke." 

bottom of page