top of page
Oppsalsvaet.png
Oppsalsvaet

5 km langs E39 vest for Ørsta sentrum passerer du Skorgeura og Oppsal.

 

I ca 600 m høgde ligg ei stor svaplate. Dette er Oppsalsvaet.

Kan vere fare for laus stein.

bottom of page