Korleis bli medlem

Vi er i prosess med å legge om medlemssystemet vårt frå MinIdrett til RUBIC.

Vi ventar på nokre godkjenningar frå banktenesteleverandørar før vi kan sende ut faktura for 2022 og opne for registrering av nye medlemmer, men reknar med at dette er på plass i løpet av den komande veka. 

Rubic er eit meir heilskapleg medlemssystem som vil gje klubben moglegheiter for å administrere både treningar, kurs, arrangement, treningsavgifter og medlemskap på samme plattform. 

Det går også an å laste ned appen Rubic Connect og på denne måten administrere og skreddarsy sitt eige medlemskap med det innhaldet ein ynskjer.

Det kjem meir informasjon om dette snart!

Brekketind-vinterklatring-20132.jpg
Nøkkelkort

Når du er medlem kan du få tildelt nøkkelkort til klatrehallane slik at du kan klatre utanfor vanleg dropin-tid.

For å få nøkkelkort må ein ha brattkort og ha betalt hallmedlemskap og SKK-kontigent.

Send oss ein e-post drift@sunnmorsk-klatreklubb.no for bestilling.

Nøkkelkorta lagast fortløpande og kan hentast i klatrehallane under våre bemanna opningstider.

Nøkkelkort kostar 100 kr og betalast på vippsnummer: #117974