Korleis bli medlem

Vi nyttar løysinga til Min Idrett for registrering og betaling av medlemskap. Det betyr at du må inn på Min Idrett for å registrere deg i Sunnmørsk Klatreklubb.

For å registrere deg i minidrett:

 1. Opprett brukar på minidrett og logg inn
   

 2. Trykk “medlemskap”
   

 3. Trykk “finn ny klubb”
   

 4. Skriv inn “Sunnmørsk Klatreklubb” og trykk “søk. Sunnmørsk Klatreklubb vil då kome opp under. Trykk på den. Til høgre på skjermen kjem Sunnmørsk Klatreklubb og undergrupper opp. Huk av for alle og trykk “Send søknad”
   

 5. Vi vil godkjenne søknaden og sende ut faktura på den e-posten som du har registrert. Vi sender ut faktura for heilårs medlemskap samt SKK-kontigenten som standard med mindre vi har fått beskjed om noko anna. Ein må rekne med at godkjenninga kan ta nokre dagar.
   

 6. Skal du ha ein annan type medlemskap (halvår, student eller kun SKK-
  medlemskap) gi beskjed til oss på e-post kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no. Vi krediterer feilsendte rekningar og sender ut nye.

For familiemedlemskap

 1. Gjennomfør punkt 1, 2, 3 og 4 over for alle som skal inngå i familiemedlemskapet. Familiemedlemskap gjeld for foreldre med barn under 18 år.
   

 2. Send ein e-post til oss (sjå over) med namna på familiemedlemmar som skal inngå med ein gang søknaden er sendt og skriv samstundes om det er heil- eller halvårsmedlemskap.
   

 3. Vi godkjenner søknadene, opprettar familierelasjon og sender faktura til ein av dei føresatte.
   

Heilårsmedlemskapa fyl kalenderåret (januar – desember).

 

Halvårsmedlemskapa er gjeldande for høvesvis 01.01-30.06 og 01.07-31.12. Dei gjeld altså ikkje i eit halvt år frå kjøpedato.


 

Brekketind-vinterklatring-20132.jpg
Nøkkelkort

Når du er medlem kan du få tildelt nøkkelkort til klatrehallane slik at du kan klatre utanfor vanleg dropin-tid.

For å få nøkkelkort må ein ha brattkort og ha betalt hallmedlemskap og SKK-kontigent.

Send oss ein e-post kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no for bestilling.

Nøkkelkorta lagast fortløpande og kan hentast i klatrehallane under våre bemanna opningstider.

Nøkkelkort kostar 100 kr og betalast på vippsnummer: #117974