top of page
Search

Høyring: Formålsdokument for inneveggar som Sunnmørsk klatreklubb disponerer.

På årsmøtet i 2022 vart det i sak 6D vedteke følgande:


Fellesframlegg frå Tore Lundberg og Daniel Garden.

Styret utarbeider eit formålsdokument for inneareala til Sunnmørsk Klatreklubb. Formålsdokumentet skal ta utgangspunkt i §2 i klubben sine vedtekter. Formålsdokumentet skal leggast fram for årsmøtet 2023.


Vedlagt ligg utkast til formålsdokument utforma av driftskoordinator og vedteke av styret i Sunnmørsk Klatreklubb på styremøte 3. november i sak 41/22:


Vedlagt dokument sendast ut på “høyring” på nettsida med link til facebook-gruppene

-FB -SKK Medlemsgruppe

-FB -SKK Ungdomsgruppa

-FB -SKK barneklatring Volda og Ørsta


Innspel til formålsdokumentet kan sendast til drift@sunnmorsk-klatreklubb.no innan 15. januar 2023. Innspela vert handsama av styret som gjer innstilling til sak på SKK sitt årsmøte 2023.


Formålsdokument for inneveggar som Sunnmørsk klatreklubb disponerer
.pdf
Download PDF • 85KB


221 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page