top of page
Search

NKF - Langtidsstrategiar

Generalsekretær i Norges klatreforbund, Johanna Solberg sender klubbane i Norge denne eposten:


"Her kommer en veldig viktig høring som vi håper at alle våre klubber svarer på!

For å skape en langsiktig retning for arbeidet med bredde og toppidrett har vi utarbeidet to forslag til langtidsplaner. Basert på arbeidet med et langsiktig målbilde, som ble diskutert på forrige ting, så har vi satt oss noen høye mål for hva vi ønsker å oppnå i et litt lengre perspektiv.

De langsiktige planene er et tillegg til de 2-årige strategiske planene som blir vedtatt av tinget hvert annet år. Det er tinget som bestemmer retningen og prioriteringene for tingperiodene, men de langsiktige planene kan bidra til å se en lengre retning når strategiplanene skal lages.

Det er utviklet to langtidsplaner:

  • Sportslig plan 2024 – 2032 

  • Langtidsplan bredde og kompetanse 2024 – 2032

 

Planene beskriver ønsket fremtidig situasjon og hvordan vi skal arbeide for å nå dit. Planene beskriver modeller for samarbeid mellom forbund og klubb, for å klare å oppnå ønskede mål.

 

Vi ønsker nå tilbakemeldinger fra dere i klubbene på de to planene. Sportslig plan har allerede vært på en «førhøring» til noen klubber,  men nå sendes begge planene samlet ut til alle klubber for en ny høring.  Send oss deres tilbakemeldinger, både positivt og negativt, og gjerne så konkrete forslag som mulig til eventuelle endringer."

 

Høringsinnspel kan sendast direkte til klatring@klatring.no eller til kontakt@sunnmorsk-klatreklubb.no dersom det er noko de ynskjer at styret skal ta stilling til og sende inn på vegne av klubben.


Under finn du høyringsdokumenta.


Sportslig plan 2024-2032 til høring
.pdf
Download PDF • 586KB

Langtidsplan bredde og kompetanse 2024- 2032 Til høring 03.05.2024
.pdf
Download PDF • 1.14MB

Foto: Jan Vidar Øyen (Frå kilekurs på Øvstefeltet, april 2024.)

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page