top of page
Search

Påminning om årsmøtet 2021

Updated: Feb 18, 2021


Innkallinga er sendt ut til alle medlemmar på epost.

Årsmøtet er den 17. februar, klokka 19:00 på Aasen-tunet i Hovdebygda.

Påmelding: HER Covid19 gjer at årsmøtet har eit tak på 50 deltakarar. Det er i skrivande stund 25 ledige plassar. Om møtet skulle få fleire enn 50 påmeldte vil vi legge til rette for å sende inn voteringsskjema på årsmøtesakene, slik at alle har lik moglegheit for deltaking i klubbdemokratiet.

Fullstendig sakliste:

Saksliste Årsmøte
.pdf
Download PDF • 69KB

For å ha røysterett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om røysterett, valbarheit, forslagsrett mv., sjå vedtektene § 5 til § 8.
Vel møtt!

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page