top of page
Search

Oppdatert ruteinfo - Molladalen


I epost frå Tore Lundberg får vi denne oppdateringa om nokre endringar i Molladalen;

__

Det er skjedd 2 endringar av ruter i Molladalen: I nest siste tl på Gullvafla der ein går ut til venstre mot det store skåsvaet, er ein del av eit flak sprengt vekk. Det var ein fint handtak som truleg er brukt til sikring. Øvre del av flaket er solid. Ny grad er 6. I 2. tl på Gullklokka er eit stort flak ved 3. bb sprengt ut med vilja verk av nokon som meinte det var farleg å sikre i det. Ja, det var det; derfor ein 3.bb der. Men det var også klatreformasjonen som førte til riss lenger opp. Eg skal sjekke ut om dette partiet er gangbart, og om det krev ein bb/fb. Ruta Gullars har få ny Fixe bb der det stod ei slaganker frå ‘97. ToreL, Moltustranda

__


121 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page